Dina sökresultat

Användarvillkor & Integritetspolicy Stallkartan

Nedan följer Användarvillkor och Integritetspolicy Stallkartan.com. Stallkartan.com är en tjänst som tillhandahålls av Karin Linder och Charlotte Debong. Stallkartan.com är en webbsida där stall och hästverksamheter kan presentera sig för alla som letar efter stall och hästverksamheter av olika anledningar. Kontaktuppgifter till Stallkartan är info@stallkartan.com.

1. Allmänna villkor 

 • Dessa användarvillkor/avtal ingås mellan dig som användare av Stallkartan.com. Man kan registrera sig som antingen; 
  – verksamhetssökare, vilka är de som söker efter stall och som registrerar ett konto i syftet att spara sin sökning efter stall och hästverksamheter, eller
  – verksamhetsregistrator, vilka är de som registrerar stall/hästverksamheter på sidan. Man har tillgång till samma funktioner vilken typ av användare man än registrerar sig som. Anledningen till att vi gör skillnad på dessa är för att kunna kommunicera med dem ifall det skulle ske någon förändring i de olika typerna av registrering. 
 • Att använda sidan och att registrera sig är kostnadsfritt och kommer att vara så även framöver. På sidan kommer det finnas möjlighet att köpa tilläggstjänster (t.ex. köp av annonsplats). 
 • Om du använder webbsidan är du skyldig att följa dessa Användarvillkor och Integritetspolicy (härefter ”Användarvillkor”), vilka reglerar ditt användande av webbsidan och dina eventuella köp (t.ex. köp av annonsplats).

 • Alla stall och hästverksamheter (härefter hästverksamhet/verksamhet) är välkomna att registrera sig på Stallkartan. Med stall och hästverksamheter avses alla verksamheter där hästar hanteras/vistas. Det kan t.ex. vara en ridskola, sommarbete, etc. 
 • Om hästverksamheten bedrivs i form av ett privat företag, som exempelvis en privat ridskola eller liknande så måste det vara ägaren, eller en av ägaren utnämnd representant, som registrerar stallet. 

  Om hästverksamheten bedrivs i kommunal regi, som exempelvis en kommunal ridskola, så måste det vara en officiell representant för verksamheten som registrerar stallet. 
 • En användare kan registrera sig först när denna accepterat dessa  Användarvillkor. En person som inte accepterar Användarvillkoren kan inte registrera sig (eller sin verksamhet) på Stallkartan.  

2. Användares rättigheter och skyldigheter  

 • Användning av Stallkartan styrs av svensk lag. 
 • Stallkartan får inte användas för följande ändamål och aktiviteter:  
  -Du får inte använda Stallkartan för olagliga eller brottsliga aktiviteter, för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Till exempel så är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material aktiviteter som klassas som stötande och olagliga. -Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. filmer med musik av kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.  -Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.  -Du får endast använda Stallkartan i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av din profil om du inte uppfyller våra villkor eller policy eller om vi eller myndighet utreder misstänkta oegentligheter.  -Du får inte använda innehåll från Stallkartan om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i Stallkartan. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med Stallkartan. 
 • En användare som bryter mot Användaravtalet kan stängas av helt från tjänsterna. 
 • En verksamhets sida eller en användares registrering kan avslutas antingen genom att användaren själv tar bort sin registrering, eller om Stallkartan tar bort registreringen (se punkt 2.3 och 3.4). Då registreringen upphör raderas personuppgifterna från Stallkartans system i enlighet med Stallkartans Integritetspolicy (se punkt 4). 
 • Ditt lösenord är din nyckel till Stallkartan och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. Du ansvarar för all aktivitet som sker via ditt konto. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord skall du omedelbart byta inloggningsuppgifter samt anmäla det till oss på Stallkartan på adressen info@stallkartan.com.  

3. Stallkartans skyldigheter och rättigheter

 • Genom att registrera information på Stallkartans sidager du Stallkartan rätt att utan kostnad använda, spara, återge och ändra registrerade verksamheter (exempelvis anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med Stallkartan), samt kommunicera och distribuera innehållet under förutsättning av den personliga integriteten och behörighetsinställningar respekteras, exempelvis kan bilders storlek förändras eller beskäras automatiskt i vissa lägen. 
 • Ansvaret för innehåll på stall/verksamhetssidor vilar helt på den som registrerar informationen. Vi granskar innehållet för att avgöra om det är olagligt eller strider mot vår policy, samt tar bort innehåll som vi skäligen anser strida mot vår policy eller gällande lagstiftning. 
 • Som en del av tjänsten kan vi skicka meddelanden om tjänster, aviseringar om innehåll, administrativa meddelanden, enkäter och annan information till dig. 

 • Om du missbrukar Stallkartans tjänster eller funktioner har Stallkartan rätt att blockera vissa tjänster eller helt stänga av ditt konto. Det kan exempelvis gälla vid:  
  • Oskälig överanvändning av Stallkartans support.  
  • Spridande av lösenord eller användaruppgifter till obehöriga personer.  
  • Registrering av verksamheter vilka du inte har befogenhet att registrera. Med att vara behörig att registrera en verksamhet menar vi att du är för den verksamhet du registrerar är;
   -ägare till en privat verksamhet, eller
   -utnämnd till representant för en privat verksamhet av ägaren till verksamheten, eller 
   -representant för en kommunal verksamhet
   -ingen svarar när vi skickar upprepade epost-meddelanden till de registrerade adresserna.

4. Integritetspolicy 

 • Vi månar om din personliga integritet. Besökare kan använda sidan anonymt. Vi kommer att spara personlig information endast när registratorn frivilligt lägger in den. Genom att skapa ett konto på Stallkartan.com godkänner du att dina uppgifter sparas och behandlas i våra system. Våra system följer personuppgiftslagen (PuL) och GDPR.
 • Personliga uppgifter kommer inte delas eller säljas till vidare till tredje part, men vi använder tredjepartsleverantörer för hosting och backup. Stallkartan har rätt att använda lagrad information i syfte att mäta och följa upp hur tjänsten används.
 • De personuppgifter Stallkartan kommer att samla in/hantera är:

  – E-post till verksamhetssökare (obligatoriskt att ange, men kommer ej att synas för alla på Stallkartan.com, utan bara för Stallkartan admin). Dessa uppgifter behöver Stallkartan för att kunna kontakta denne ifall frågor kring registreringen skulle uppstå.

  – Namn, telefonnummer och e-post till en verksamhets kontaktperson vilket kan anges i Steg 4. ”Information” vid registrering av versamhet (frivilligt att ange, kommer att synas för alla på Stallkartan.com). Dessa uppgifter anges in för att besökare på webbsidan ska kunna kontakta stallet/verksamheten.- Namn, telefonnummer och e-post till person som registrerar verksamhet på sidan, samt uppgifter om ägare/verksamhetsansvarig (obligatoriskt att ange, men kommer ej att synas för alla på Stallkartan.com, utan bara för Stallkartan admin).Dessa uppgifter behöver Stallkartan för att veta vem som registrerar stallet/verksamheten och kunna kontakta denne ifall frågor kring registreringen skulle uppstå. Uppgifter om ägare/verksamhetsansvarig behöver Stallkartan för att meddela denne att verksamheten registrerats ifall det inte är samma person som registrerar stallet som är ägare/verksamhetsansvarig.
 • Registrerade användare kan via inloggning se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn).
 • Registrerade användare har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om hen som behandlas av Stallkartan, begära att felaktiga uppgifter ändras eller tas bort. En sådan begäran ska skickas till Stallkartan via info@stallkartan.com.
 • Vi kan samla in icke personlig information om våra användare om de besöker vår sida. Detta skulle kunna vara browser, teknisk info om användares sätt att få/ta kontakt med vår sida och annan liknande information.
 • Vi använder “cookies” för att förbättra användarupplevelsen på webbsidan. En cookie är en textbaserad datafil som en lagras på användarens dator, mobil eller surfplatta. Filen innehåller information och gör det möjligt för oss att se hur en användare surfar på hemsidan.Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
 • Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.
 • Inbäddat innehåll från andra webbplatser
  Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, o.s.v.) från andra webbplatser, vilket beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

  Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.
 • Sidan har både backup av all data och ett avancerat antivirusskydd. Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum för att minimera chanserna för datorintrång.
 • Om det skulle inträffa en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, har Stallkartan skyldighet att anmäla det till datainspektionen inom 72 timmar.

5. Ansvar och tillgänglighet   

 • Stallkartan har ingen skyldighet att utge någon ersättning till dig för den eventuella skada som du skulle kunna lida till följd av att hemsidan eller tjänsten ner. Vi ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

 • Stallkartan ansvarar inte för eventuell felaktig information som läggs upp av registratorer, då dessa genom att godkänna dessa Användarvillkor åtar sig att registrera sanningsenlig information som de har rätt att förmedla. Med “rätt att förmedla” menas att de antingen är ägare av eller representant för verksamheten, eller har dennes godkännande.
 • Den som registrerar stall/verksamhet ansvarar själv för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Stallkartan.com och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som behövs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.
 • Även om vi anstränger oss för att erbjuda våra tjänster utan tekniska störningar kan exempelvis underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Stallkartan.com. Under vissa omständigheter skulle detta kunna innebära att data går förlorad. Vi ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. 

  Vi kan inte ge specifika garantier för upptider och vi betalar inte skadestånd eller ersättningar för eventuell utebliven vinst eller liknande. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.
 • Du är själv ansvarig för all information som du lägger upp eller skriver på webbplatsen samt vår Facebooksida och att du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen.

6. Funktioner och förändringar  

 • Att använda och registrera sig på Stallkartan.com är kostnadsfritt.  
 • Stallkartan förändrar och förbättrar Stallkartan hela tiden. Vi har rätt att lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en funktion eller tjänst helt och hållet. Om du har frågor om specifika tjänster är du välkommen att kontakta vår support.  
 • Stallkartan har rätt att använda all information i tjänsten i enlighet med Stallkartans integritetspolicy, det innebär bland annat att Stallkartan kan utveckla, förbättra och anpassa tjänsterna efter hur tjänsten används. Vi använder det bland annat för att hitta funktioner som inte används och för att hitta funktioner som är dåligt anpassade och därför svåra att använda.  

7. Annonser och marknadsföring  

 • För att tillhanda hålla en bra sida som är gratis att använda kommer Stallkartan hitta samarbeten med olika aktörer och erbjuda annonsplatser som kan bidra med intäkter, så vi kan fortsätta bedriva tjänsten.
 • Stallkartan har rätt att vid varje tid visa och mäta annonser och annan marknadsföring i samtliga kanaler som tjänsten omfattar, exempelvis webbsidor och epostmeddelanden.  
 • Stallkartan har rätt att använda all information i tjänsten i enlighet med Stallkartans integritetspolicy, det innebär bland annat att Stallkartan kan anpassa annonser och annat innehåll efter hur du använder tjänsten.  

8. Ändringar i Användarvillkoren   

 • Stallkartan förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehåll i dessa Användarvillkor, när som helst och utan förvarning. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet läsa dessa Användarvillkor, vilka kommer att finnas tillgängliga under fliken “Om Stallkartan” på webbsidan. Större ändringar kommer att annonseras via bloggfunktionen “Nyheter och inlägg från Stallkartan“ på webbsidans förstasida.

 • Sök stall

  0 kr till 20 000 kr

  + Fler sökalternativ
 • Representerar du ett stall?

 • Återställ lösenord

Jämför listor